Video og billeder

Video og billeder er med til at skabe et levende og dynamisk udtryk

Fælles video outro brugt i Folkeskolekampagne 2018.

Video outro

For at sikre et ensartet udtryk for KK’s videoer på tværs af medier, er der udviklet en fælles outro.

 • Filformat på outro er .mp4 og .mov
 • Ligger i følgende to størrelser til SoMe: 1920x1080 (16:9) og 1200x1200 (kvadratisk)
 • Videocodecs er H.264
 • Filerne indeholder ikke lyd
 • Formatet må ikke skaleres i størrelse

Fotos og illustrationer

Fotos og illustrationer er en vigtig del af KK’s visuelle kommunikation. De kan forstærke budskabet ved at skabe en stemning og følelse, der underbygger teksten. Illustrationer er gode at bruge, når et ikon ikke kan løse opgaven.

Her er et par gode råd til brug af fotos og illustrationer: 

 • Brug fotos og illustrationer med få elementer — det giver plads til eftertanke og understreger dit budskab
 • Skab bevægelser i dine fotos og illustrationer, som er lette at følge for øjet — det fastholder nysgerrigheden hos modtageren
 • Brug hellere ét stort foto eller illustration end mange små
 • Fotos: Tag gerne samme motiv fra flere vinkler og med (meget) forskellige brændvidder —  det giver mange muligheder for spændende layout
 • Illustrationer: Brug gerne KBH Blå

Forskønnelse af billeder

BR har pr. 9. maj 2019 besluttet, at forskønnede retouchering af mennesker ikke må anvendes i Københavns Kommunes kommunikation. Beslutningen er taget for at modvirke usunde og urealistiske kropsidealer. Såfremt der alligevel vælges at udføre forskønnende retouchering, mærkes billedet (se nedenfor).
Retouchering vedrører alene den tekniske billedbehandling, efter fotoet er taget. Retouchering forholder sig således ikke til modellens brug af make-up til fx reduktion af skygger under øjnene, brug af lyssætning, lysfald, filtre ved optagelsen af billedet og tilsvarende redskaber til at forskønne modellen.

Med forskønnende retouchering sigtes mod den retouchering, der fjerner eller fremhæver fx ældningstegn som rynker, ændrer kindben, kæber, højde, muskelmasse eller fylde på modellen. 

Retouchering af krop eller ansigt, der ikke er omfattet af mærkningskravet, er fx fjernelse af en bums, en rift, røde øjne, genskin eller skygger på huden fra sol- eller projektørlys. ’Glimt i øjet’ fremkaldt med belysning – under optagelse eller ved redigering efterfølgende – betragtes ikke som afgørende for opfattelsen af kropsidealerne og vil derfor ikke kræve mærkning, mens fx ændret fylde i læberne, redigering af smilerynker betragtes som tæt relateret til kropsidealerne og derfor vil kræve mærkning.

I tvivlstilfælde vil det være afgørende, om retoucheringen vurderes at medvirke til at fremme usunde og urealistiske kropsidealer, som beror på et skøn.

Ved fremsendelse af fotomateriale fra 3. part påhviler det medarbejder i kommunen at gøre opmærksom på principperne, men ikke at udføre kontrol. Ved brug af stockbilleder beror det på et skøn om billederne er forskønnede, og i disse tilfælde mærkes billedet. Alternativt tages egne billeder.

Mærkningen i praksis
Der indskrives på billedet, at billedet er forskønnet. Dette gøres som nedenfor, evt. i forbindelse med kreditering af fotografen.

 • Personerne på dette billede er blevet forskønnet
 • The persons on this picture have been beautified