Lokale KK afsendere

Københavnermærket, skriften KBH, farveprincipper og ikoner er fælles for alle KK-afsendere — centrale og lokale.

KK skal være en tydelig afsender over for københavnerne, for det skaber tryghed og genkendelighed. Samtidig har lokale KK afsendere brug for at være synlige og genkendelige, fx kulturhuse, skoler, insitutioner og biblioteker. De kan have brug for afsenderoplysninger af praktiske eller juridiske årsager.

Nedenfor vises eksempler på, hvordan man kan sikre synlighed for både KK og lokale afsendere.

Synlig lokal afsender — navnetræk

Med KK's skrifttype KBH er det nemt at blive synlig og fremtrædende som lokal afsender. Man kan integrere enhedens navn i teksten eller markere enheden som afsender ved at lave et navnetræk i KBH. Man kan selv lave et navnetræk i KBH Bold i versaler, eller man kan downloade en skrivbar pdf (denne vil på sigt kunne forefindes her på siden og under Download sektionen)

Eksempel: Lokal afsender med navnetræk i store KBH-typer integreret i teksten

Eksempel: En og flere lokale afsendere med navnetræk i bunden skrevet med KBH i versaler

Synlig lokal afsender — egne logoer og mærker

Efter Borgerrepræsentationens vedtagelse af designet i september 2018 har det ikke været tilladt at udvikle nye, lokale logoer og mærker i KK.

For lokale logoer og mærker, som er udviklet før september 2018, gælder følgende:

  • de må bruges, når KK er hovedafsender — og kun i selskab af Københavnermærket og skriften KBH
  • de må kun bruges i den eksisterende form — de må ikke ændres eller opdateres
  • de skal være mindre end Københavnermærket

Eksempel: En eller flere lokale afsendere med egne logoer eller mærker 

Når man bruger lokale navnetræk, logoer eller mærker sammen med Københavnermærket, må man ikke "låse" dem sammen, som det er illustreret nedenfor.

Eksempler: Københavnermærket må ikke "låses" sammen med lokale navnetræk

Når KK er samarbejdspartner eller sponsor af et projekt eller en event, gælder særlige regler, som du kan læse om under menupunktet Partnerskaber og sponsorater.