Ikoner og frise

Ikoner og frise supplerer Københavnermærket og skriften KBH - må bruges af dem, som kommunikerer på vegne af KK.

Ikoner

Det grafiske sprog i ikoner og frise taler sammen med Københavnermærket ved at have et åbent element, en let streg og fyld enkelte steder.  

Frisen

Frisen er skabt af ikonerne, dog med enkelte forenklinger. Dette er første frise i rækken af friser, der vil blive udviklet af KK Design og uploadet her på siden.

Sådan kan du bruge ikoner og frise

Ikonerne kan bruges til infografik og i stor størrelse som illustrationer. I eksemplerne nedenfor ses et ikon brugt i stor størrelse på en rapportforside (A), samt i lille størrelse som ’navigatør’ på rapportens indholdssider (B). Ikonet som udgøres af navnet ’København’ der står i en buet form kan bruges på produkter, hvor kommunikationen gerne underbygges med et kærligt glimt i øjet (C). Frisen kan bruges i sin fulde længde eller med fordel i beskåret form (D). Der må ikke tilføjes elementer til den eksisterende frise eller laves egne friser.

Ikonbank

Alle ikoner og friser er fælles for hele KK. Ikonbanken bliver udbygget over tid, og alle ikoner der tegnes, blive lagt i ikonbanken. Får man udviklet nye ikoner, så send dem til KK Design, så de kan gøres tilgængelige for kolleger i hele KK.