Facadeskilte

Er du på udkig efter et facadeskilt, er der flere muligheder i forhold til design og montering.

Et facadeskilt angiver fx en institutions navn og husnr. Det laves ofte som enten en skilteplade eller som løse bogstaver monteret direkte på facaden. Som regel ved eller over en adgangsdør.

Du kan se eksempler på facadeskilte Standard skilteplader. I manualen Vejledning i skiltning finder du retningslinjer for udformning og montering af skilte, som leverandøren af skiltet har brug for at kende.

Link-henvisning til eksempler/inspiration ....

Bestilling af standard-facadeskilte sker gennem:
kkprintpartner@kk.dk
Bestilling af facadeskilte med flere ubekendte kontakt:
Kommunikation@tmf.kk.dk
Bestilling af komplicerede facadeskilte eller skilte med løse typer kontakt:
Design@okf.kk.dk